Home » , , , » Kήρυγμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ ἰατροῦ, Aρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας (1877-1961)

Kήρυγμα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ θαυματουργοῦ ἰατροῦ, Aρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας (1877-1961)

Written By news on Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015 | 12:01 μ.μ.

Παιδιά μου πολύ σας παρακαλῶ, ντυθεῖτε μέ τήν πανοπλία πού δίνει ὁ Θεός, γιά νά μπορέσετε νά ἀντιμετωπίσετε τά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου. Δέν μπορεῖτε νά φανταστεῖτε πόσο πονηρός εἶναι.

Δέν ἔχουμε νά παλαίψουμε μέ ἀνθρώπους, ἀλλά μέ «ἀρχές καί ἐξουσίες [1]» δηλαδή μέ τά πονηρά πνεύματα. Προσέξτε! Τόν διάβολο δέν τόν συμφέρει νά δεχθεῖ κάποιος τήν ὕπαρξή του, νά σκέφτεται καί νά αἰσθάνεται ὅτι εἶναι κοντά στόν ἄνθρωπο. Ἕνας κρυφός καί ἄγνωστος ἐχθρός εἶναι πιό ἐπικίνδυνος ἀπό ἕναν ὁρατό ἐχθρό.

Ὧ πόσο μεγάλος καί τρομερός εἶναι ὁ στρατός τῶν δαιμόνων! Πόσο ἀμέτρητο εἶναι τό μαῦρο τους πλῆθος. Ἀμετάβλητα, ἀκούραστα, μέρα καί νύχτα ἐπιδιώκουν νά σπρώξουν ὅλους ἐμᾶς πού πιστεύουμε στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς παρασύρουν στό δρόμο τῆς ἀπιστίας, τῆς κακίας καί τῆς ἀσέβειας! Αὐτοί οἱ ἀμέτρητοι ἐχθροί του Θεοῦ ἔχουν βάλλει ὡς μοναδικό τους σκοπό, μέρα καί νύχτα νά ἐπιδιώκουν τήν καταστροφή μας.

Ὅμως μή φοβάσθε!

Πάρτε δύναμη ἀπό τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ.

ΣΧΟΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ : «Πάρτε δύναμη ἀπό τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ». Συγκλονιστική ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου γιά τήν δύναμη τῆς «εὐχῆς» (κατανοῦμε ὅτι ὁ Ἅγιος ἀναφέρεται εἴτε εὐθέως σέ αὐτήν εἴτε ὑπονοώντας καί αὐτήν –ἀφοῦ φέρει τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ). Τήν δύναμη τῆς συνεχοῦς ἐπίκλησης τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ, κατά τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον με», εἴτε ἐκφώνως , εἴτε νοερῶς, εἴτε μέ κομποσκοίνι εἴτε χωρίς.

Σχόλιον Λεοντίου Μοναχοῦ Διονυσιάτου.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς πέρασε πολλά χρόνια στίς φυλακές καί στίς ἐξορίες παρά τό φιλανθρωπικό του ἔργο καί παρά τό ὅτι ἦταν διεθνῶς γνωστός γιά τίς ἔρευνές του στήν Ἰατρική ἐπιστήμη.

Καί αὐτό γιατί δέν ἤθελε νά ἀπαρνηθεῖ τήν πίστη του, οὔτε κάν νά βγάλει τό ράσο του, πιεζόμενος ἀπό τό «προοδευτικό» ἀθεϊστικό σύστημα τοῦ κομμουνισμοῦ. Ἀπό τά λόγια τοῦ τελευταίου κηρύγματός του, καταλαβαίνουμε εὔκολα, ὅτι ἡ δύναμη νά τά βγάλει πέρα μέ πάμπολους ἐχθρούς, ὁρατούς καί ἀοράτους, τοῦ δινόταν ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί μάλιστα μέ τήν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου.

Δέν μαχόταν τούς ἀνθρώπους διότι γνώριζε ὅτι ἡ κακία τροφοδοτεῖται ἀπό τά πνεύματα τῆς πονηρῖας. Αὐτό ὑπενθυμίζει τήν ἀνωτερότητα τῆς γνώσης τῆς Ὀρθοδοξίας σέ σχέση μέ ἄλλες θρησκεῖες ἀλλά καί τούς «χριστιανούς» προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν νά ἀγνοοῦν παντελῶς ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ κακοῦ στόν κόσμο (ἀπό τόν καιρό τῶν πρωτοπλάστων) ὀφείλεται καί προωθεῖται ἀπό ὀντότητες πνευματικά ξεπεσμένες (δαίμονες), μέσω τῶν ἀμελῶν ἤ κακῆς διάθεσης ἀνθρώπων.

Σήμερα προβάλλεται στήν Δύση ἡ «θεωρεῖα τῶν κλάδων», δήλ. ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες κατέχουν μέρος τῆς Ἀλήθειας (ἀκόμη καί ὁ σατανισμός)! Τό χειρότερο εἶναι ὅτι αὐτό τό ἀποδέχονται καί μερικοί ἐλαφρόμυαλοι Ὀρθόδοξοι, πού ἔχουν «ἀγάπη» πού δέν εἶχαν... οἱ ἅγιοι Πατέρες! Ξεχνᾶνε ὅτι «πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια [2]». Ἅς μάθουν ὅμως ἀπό τόν Ἅγιο Λουκᾶ τόν ἰατρό καί θαυματουργό ὅτι ὅσοι σκέπτονται ἄν-Ὀρθόδοξα ἐμπαίζονται ἀπό τούς δαίμονες...

Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης.

[1] Πρός Ἐφεσίους ΣΤ,12.


[2] «ὅτι πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, δέ Κύριος τούς οὐρανούς ἐποίησεν». ψαλμός 95ος, 5 καί: «ὅτι πάντες οἱ θεοί τῶν ἐθνῶν εἴδωλα, καί Θεός ἠμῶν οὐρανούς ἐποίησεν». Α΄ παραλειπομένων 16,26


Πηγή : orthros.eu
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

google_translate

Μνημόνευση ονομάτων

Για περισσότερα πατήστε πάνω στην εικόνα.

Μνημόνευση ονομάτων

Η μνημόνευση των αγαπημένων μας προσώπων που βρίσκονται στη ζωή, αλλά και αυτών που έχουν εκδημήσει εις Κύριον αποτελεί χρέος αγάπης προς αυτούς. Μπορείτε να καταχωρήσετε την δωρεά σας.


Μέσω PayPal πατώντας το κουμπί Donate:

Στηρίξτε το έργο μας

Το site stilosorthodoxias.gr καλύπτει τα έξοδά του αποκλειστικά με δωρεές. Αν σας περισσεύει μία βοήθεια, μπορείτε να βοηθήσετε μέσω Paypal:Facebook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tο Αγιολόγιο της ημέρας

Comments

 

powered by Blogger
Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr
© 2014 - 2024, stilosorthodoxias.gr, All Rights Reserved
powered by Blogger Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr