Home » , , , » 2016-2020: Άγιο Όρος και η αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως (Μέρος Α΄)

2016-2020: Άγιο Όρος και η αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως (Μέρος Α΄)

Written By news on Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 | 10:26 μ.μ.

Κεφάλαιο 1. Ψευδοσύνοδος της Κρήτης (Ιούνιος 2016)Πρόλογος

 

Τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης (Ιούνιος 2016), η οποία αποτέλεσε την απαρχή όλων των σύγχρονων δεινών για την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και Πίστη, ένα τμήμα του σύγχρονου Αγίου Όρους άρχισε σταδιακά να μετατρέπεται από θεματοφύλακα και πύργο της Ορθοδοξίας, σε ένα χώρο που αποδέχεται και ακολουθεί το σκοτεινό πνεύμα του Οικουμενισμού, αλλοιώνοντας ταυτόχρονα την Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση των Αγίων Πατέρων.

 

Η Ιερά Κοινότητα, η οποία αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αθωνικής Πολιτείας, παραμένει επί μακρόν άφωνη και αδρανής σε βασικότατα και θεμελιώδη θέματα Πίστεως, ενώ ενίοτε εκδίδει κείμενα ή λαμβάνει αποφάσεις που προσπαθούν να πλήξουν ή να καταστείλουν το ομολογιακό και Ορθόδοξο μαρτυρικό φρόνημα και χαρακτήρα της Αθωνικής Μοναστικής Πολιτείας. Ταυτόχρονα, ένας αριθμός Ιερών Μονών του Αγίου Όρους προβαίνει σε πρωτοφανείς, αντιπατερικές και αντορθόδοξες ενέργειες, οι οποίες παραχαράσσουν σφοδρά την παραδοθείσα Ορθόδοξη Πίστη.

 

Το ακόμα μεγαλύτερο δυστύχημα είναι ότι μέσα στην Αθωνική Μοναστική Πολιτεία οι Αγιορείτες Πατέρες που επιχειρούν με λόγους και πράξεις να διαφυλάξουν ακέραια και ανόθευτη την Ορθόδοξη Πίστη, -όπως ο χαριτωμένος και σεβάσμιος Γέροντας Γαβριήλ του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Οσίου Χριστοδούλου της Πάτμου, ο οποίος ακολουθώντας τους Ιερούς Κανόνες και την Πατερική Παράδοση διέκοψε τη μνημόνευση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου-, υπόκεινται σε αφόρητες πιέσεις, μεθοδεύσεις και διωγμούς.

 

Ακολούθως παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά γεγονότα σχετικά με την αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως και της Πατερικής Παραδόσεως στο Άγιο Όρος, τα οποία έλαβαν χώρα στην Αθωνική Πολιτεία από την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης (Ιούνιος 2016) έως το Δεκέμβριο του 2020. Οι πληροφορίες και τα γεγονότα κατηγοριοποιούνται στα κεφάλαια:

 

1. Ψευδοσύνοδος της Κρήτης (Ιούνιος 2016).

2. Ψευδοαυτοκέφαλο των Ουκρανών Σχισματικών (Ιανουάριος 2019).

3. Συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλόθρησκους.

4. Διακοπή Μνημόνευσης (Ιεροκανονική Αποτείχιση).

5. Δίωξη Γέροντος Γαβριήλ και Ομολογητών Πατέρων.

6. Μασκοφορία, επιβολή κυβερνητικών μέτρων και Κατάργηση Αυτοδιοίκητου.

7. Επικείμενη επίσκεψη του Πάπα σε Ελλάδα και Κύπρο.

8. Ευρωπαϊκά κονδύλια και έργα υποδομών.

9. Ακραία καιρικά φαινόμενα ακυρώνουν τα σχέδια των σχισματικών και αιρετικών.

10. Επίλογος.


Κεφάλαιο 1. Ψευδοσύνοδος της Κρήτης (Ιούνιος 2016)

 

Ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 26 Ιουνίου 2016 από μια κολοβή και αντικανονική σύναξη της μειοψηφίας των Ορθοδόξων Επισκόπων, ξεπέρασε κατά πολύ σε αιρετικές αποκλίσεις και ενέργειες τον οικουμενιστή και μασόνο Πατριάρχη Αθηναγόρα. Η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης ανέτρεψε όλη την Ορθόδοξη διδασκαλία Συνόδων και Πατέρων και προσέδωσε συνοδικό κύρος στην Παναίρεση του Οικουμενισμού, καθώς: α) αναγνωρίστηκαν οι αιρέσεις ως «Εκκλησίες», β) εγκρίθηκε η συμμετοχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» και γ) έγιναν αποδεκτά τα αιρετίζοντα κείμενα που παρήχθησαν από τους θεολογικούς διαλόγους με τους αιρετικούς.

 

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης σημείωνε χαρακτηριστικά στο άρθρο με τίτλο «Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;»: «Ὁ σημερινός πατριάρχης Βαρθολομαῖος ξεπέρασε τόν Ἀθηναγόρα σέ αἱρετικές ἀποκλίσεις καί πράξεις, χωρίς ἀνάλογη ὀφειλόμενη ἀντίδραση ἐκ μέρους τοῦ ἐπισκοπάτου καί τοῦ ἱερατείου. Προσέδωσε συνοδικό κῦρος στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (2016) μέ τήν ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων ὡς ἐκκλησιῶν, μέ τήν ἔγκριση τῆς συμμετοχῆς τῆς Ἐκκλησίας στό λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», δηλαδή αἱρέσεων, καί μέ τήν ἐπαινετική ἀποδοχή τῶν αἱρετιζόντων κειμένων πού παρήγαγαν οἱ Θεολογικοί Διάλογοι μέ τούς ἑτεροδόξους αἱρετικούς».

 

Το Άγιο Όρος εκπροσωπήθηκε στη Ψευδοσύνοδο της Κρήτης από τον Ηγούμενο της Ι.Μ. Σταυρονικήτα Τύχωνα, ο οποίος συμμετείχε ως σύμβουλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ο οποίος σε έκθεση που συνέταξε προς την Ιερά Κοινότητα μετά το πέρας της «Συνόδου» υποστήριξε θερμά τόσο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όσο και την Ψευδοσύνοδο και τα αντορθόδοξα κείμενα και αποφάσεις της. Ακολούθως, ένα χρόνο μετά την Ψευδοσύνοδο η Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους έκανε αποδεκτό κατά πλειοψηφία το διπλωματικό κείμενο με τίτλο «Μήνυµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου», αποδεχόμενη με αυτό τον τρόπο τις αντορθόδοξες αποφάσεις και κείμενα της Ψευδοσυνόδου.

 

Α. Συμμετοχή του Ηγουμένου της Ι.Μ. Σταυρονικήτα στη Ψευδοσύνοδο της Κρήτης

 

Επιθυμία του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν να εκπροσωπηθούν αντιπροσωπευτικά στην Ψευδοσύνοδο της Κρήτης όλες οι εκκλησιαστικές επαρχίες του κλίματός του, όπως και το Άγιο Όρος που ανήκει στην πνευματική δικαιοδοσία του και έχει ως Επίσκοπό του τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους αποφάσισε να ορίσει ως αντιπρόσωπό της τον Ηγούμενο της Ι.Μ. Σταυρονικήτα Αρχιμανδρίτη Τύχωνα, ο οποίος μετέβη στην Κρήτη και συμμετείχε στη Ψευδοσύνοδο ως σύμβουλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

 

Ένα μήνα μετά την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Σταυρονικήτα, σε έκθεση που συνέταξε προς την Ιερά Κοινότητα (21/07/2016), αποκάλυψε ότι είχε τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στις εργασίες της «Συνόδου» και χαρακτήρισε ως επιτυχία την σύγκλησή της. Ταυτόχρονα, διατύπωσε τη θερμή υποστήριξή του προς τις αντορθόδοξες αποφάσεις και κείμενα της Ψευδοσυνόδου, τα οποία ανέτρεψαν ολόκληρη την Ορθόδοξη διδασκαλία Συνόδων και Πατέρων υπογραμμίζοντας ότι «τα κείμενα απηχούν και εκφράζουν το διαχρονικόν Ορθόδοξον βίωμα επικαιροποιημένον».

 

Συγκεκριμένα, ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Σταυρονικήτα στην έκθεση που συνέταξε: α) Σημείωσε ότι μετέβη στην Ψευδοσύνοδο της Κρήτης ως σύμβουλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αποκάλυψε ότι, ενώ η ιδιότητα του συμβούλου φάνηκε να είναι τιμητική-συμβολική (εφόσον δεν του ανατέθηκε κάποια αρμοδιότητα και δεν εζητήθη η συμμετοχή του σε κάποια διεργασία), είχε τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στις εργασίες και τις εκδηλώσεις της Ψευδοσυνόδου:

«Συμφώνως προς την εντολήν της Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως (202ας Συνόδου), μετέβην εις Κρήτην από της 15ης Ιουνίου μέχρι της 26ης συμφώνως προς το πρόγραμμα, το οποίον μου εστάλη από την Αρχιγραμματείαν, δια τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Παν­ορδοδόξου Συνόδου, ως σύμβουλος της αντιπροσωπίας του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η ιδιότης αυτή του συμβούλου κατά την πρόοδον των εργασιών της Αγίας Συνόδου εφάνη ότι ήτο τιμητική – συμβολική, καθόσον δεν μας ανετέθη κάποια τυχόν αρμοδιότης και δεν μας εζητήθη η συμμετοχή μας εις σχετικήν τινά διεργασίαν. Είχομεν όμως την δυνατότητα της πλήρους συμμετοχής εις τας εργασίας της Αγίας Συνόδου και τας σχετικάς εκδηλώσεις».

 

β) Χαρακτήρισε απαράδεκτη και άνευ ουδενός ερείσματος την όλη πολεμική εναντίον της Ψευδοσυνόδου:

«Είναι πράγματι απαράδεκτος και άνευ ουδενός ερείσματος η όλη πολεμική εναντίον της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου».

 

γ) Θεώρησε ως επιτυχία τη σύγκληση της Ψευδοσυνόδου και χαρακτήρισε τη «Σύνοδο» ως μια επιτυχή και πνευματικώς επιβεβλημένη ενέργεια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, η οποία «ήχθη εις αίσιον πέρας»:

«Θεωρούμε λοιπόν επιτυχίαν και μόνον την σύγκλησιν αυτής της Μεγάλης Συνόδου, διότι δεν είναι δυνατόν να προετοιμάζεται μόνον επί δεκαετίας, χωρίς ποτέ να συγκαλήται. Αποτελεί μίαν επιτυχή, δυναμικήν και πνευματικώς επιβεβλημένην ενέργειαν του Παναγιωτάτου, η οποία, αφού διήλθε δια μέσου των συμπληγάδων των ανθρωπίνων αδυναμιών και μικροτήτων, χάριτι Θεού και τη απείρω Αυτού μακροθυμία ήχθη εις αίσιον πέρας».

 

δ) Υποστήριξε θερμά τα αντορθόδοξα κείμενα της Ψευδοσυνόδου, καθώς σημείωσε ότι απηχούν και εκφράζουν το «διαχρονικόν Ορθόδοξον βίωμα επικαιροποιημένον»:

«Κατόπιν μάλιστα των διορθώσεων και διασαφηνίσεων επί του κειμένου δια τας σχέσεις με τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον, τα κείμενα απηχούν και εκφράζουν το διαχρονικόν Ορθόδοξον βίωμα επικαιροποιημένον […]».

 

Β. «Μήνυµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου» (30/06/2017)

 

Ένα χρόνο μετά την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης, συντάχθηκε από τον Προηγούμενο της Ι.Μ. Ιβήρων αρχιμ. Βασίλειο Γοντικάκη το κείμενο με τίτλο «Μήνυµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου» (30/06/2017). Όμως, το κείμενο αυτό δεν ακολούθησε τη συνήθη αγιορείτικη πρακτική (κατά την οποία τα σχέδια των κειμένων του Αγίου Όρους υποβάλλονται πρώτα στις Ιερές Μονές για να αποφασίσουν οι Γεροντικές τους Συνάξεις τι γνώμη θα εκφέρουν οι Αντιπρόσωποί τους στην Έκτακτη Διπλή Ιερά Σύναξη), καθώς εισήχθη προς μελέτη και έγκριση στη συνεδρίαση της Έκτακτης Διπλής Ιεράς Σύναξης (30/06/2017). Στην Έκτακτη Ιερά Σύναξη, το «Μήνυμα του Αγίου Όρους» για την Ψευδοσύνοδο της Κρήτης έγινε αποδεκτό κατά πλειοψηφία (μειοψήφησαν οι Καθηγούμενοι και αντιπρόσωποι των Ιερών Μονών Ξηροποτάμου, Γρηγορίου, Καρακάλλου, Φιλοθέου και Κωνσταμονίτου) και έτσι δημοσιεύθηκε ως επίσημο κείμενο του Αγίου Όρους.

 

Όμως, το «Μήνυμα του Αγίου Όρους» δεν θύμισε πουθενά τα παλαιότερα ομολογιακά κείμενα του Αγίου Όρους, καθώς χρησιμοποίησε λόγο εκκλησιαστικής διπλωματίας. Έτσι, το κείμενο δεν καταδίκασε και δεν έκανε καμία αναφορά και κριτική στις πρωτοφανείς και αντορθόδοξες αποφάσεις και κείμενα της Ψευδοσυνόδου, δίνοντας την εντύπωση ότι συντάσσεται με αυτή και ότι την αποδέχεται.

 

Επιπροσθέτως, το Μήνυμα του Αγίου Όρους χρησιμοποιώντας φράσεις όπως: «Δέν ὑπάρχει λόγος ταραχῆς, ἐφ᾿ ὅσον εὑρίσκεται µεθ᾿ ἡµῶν ὁ Ἀναστάς Κύριος. Ἡ Σύνοδος ἔγινε µετά ἀπό πολυχρόνιον προετοιµασίαν», προσπάθησε να καθησυχάσει όλες τις ορθόδοξες συνειδήσεις, οι οποίες έβλεπαν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία να διαστρεβλώνεται σφοδρά. Ταυτόχρονα, επιχείρησε να αποδυναμώσει και να απομονώσει όλες εκείνες τις απολύτως δικαιολογημένες φωνές διαμαρτυρίας και διακοπές μνημοσύνου (αποτειχίσεις) που άρχισαν να λαμβάνουν χώρα εναντίων των οικείων Επισκόπων, τόσο εντός του Αγίου Όρους όσο και εκτός αυτού, οι οποίες αποτελούσαν φυσικό επακόλουθο των κακοδόξων και αντιπατερικών κειμένων της Ψευδοσυνόδου:

«Διαρκῶς παρατηρεῖται µιά ὑποβόσκουσα ταραχή προκαλουµένη ἀπό ἀντιδράσεις κατά ἀποφάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου (Κρήτη, 2016). Προτείνονται ἀποτειχίσεις καί διακοπαί τοῦ µνηµοσύνου τῶν οἰκείων ἐπισκόπων. Ἐπειδή εἴµεθα ἀποδέκται αὐτῶν τῶν ἀνησυχιῶν, καί εὑρισκόµενοι ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ἀπευθύνοµεν πρός ὅλους τόν χαιρετισµόν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ: Εἰρήνη ὑµῖν. Δέν ὑπάρχει λόγος ταραχῆς, ἐφ᾿ ὅσον εὑρίσκεται µεθ᾿ ἡµῶν ὁ Ἀναστάς Κύριος. Ἡ Σύνοδος ἔγινε µετά ἀπό πολυχρόνιον προετοιµασίαν» («Μήνυµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου», 30/06/17).

 

(Συνεχίζεται)Πηγή : katanixi.gr
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

google_translate

Μνημόνευση ονομάτων

Για περισσότερα πατήστε πάνω στην εικόνα.

Μνημόνευση ονομάτων

Η μνημόνευση των αγαπημένων μας προσώπων που βρίσκονται στη ζωή, αλλά και αυτών που έχουν εκδημήσει εις Κύριον αποτελεί χρέος αγάπης προς αυτούς. Μπορείτε να καταχωρήσετε την δωρεά σας.


Μέσω PayPal πατώντας το κουμπί Donate:

Στηρίξτε το έργο μας

Το site stilosorthodoxias.gr καλύπτει τα έξοδά του αποκλειστικά με δωρεές. Αν σας περισσεύει μία βοήθεια, μπορείτε να βοηθήσετε μέσω Paypal:Facebook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tο Αγιολόγιο της ημέρας

Comments

 

powered by Blogger
Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr
© 2014 - 2024, stilosorthodoxias.gr, All Rights Reserved
powered by Blogger Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr