Home » , » Τα σημάδια της θείας αγάπης του Χριστού

Τα σημάδια της θείας αγάπης του Χριστού

Written By news on Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 | 10:36 μ.μ.

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΙΠΤΗΡΑΣ της Ταπείνωσης: Βάση της αγάπης είναι η ταπείνωση. Ο Χριστός νίπτει τα πόδια των μαθητών Του και είναι ανάμεσά τους ως δούλος. Ενώ είναι και αποκαλείται Διδάσκαλος, γίνεται έσχατος υπηρέτης όλων και δίνει παράδειγμα ταπείνωσης και διακονίας. Όχι μόνο κατέβηκε από τον ουρανό και άφησε εκεί τη δόξα Του, αλλά έγινε άνθρωπος και «έλαβε δούλου μορφήν» και ανέβηκε από τη γη στο Σταυρό, «γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου» και «διήλθεν ευεργετών και ιώμενος πάντας» στο επίγειο πέρασμά Του.

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ της Αγάπης: Έδωσε τον Εαυτό Του στους μαθητές Του. Μυστηριακά και ευχαριστιακά, αναίμακτα και αγαπητικά. Πρίν ακόμη θυσιάσει την ψυχή (=ζωή) Του υπέρ των φίλων Του. Κράταγε τον εαυτό Του στα χέρια Του και έδινε το Σώμα Του εις βρώσιν και το Αίμα Του εις πόσιν για τη σωτηρία του Κόσμου. Με ένα ανεπανάληπτο και πάνσοφο τρόπο της αγάπης Του μας ένωσε από άπειρη αγάπη με τον Εαυτό του και δεν χωρίστηκε ποτέ πλέον από την Εκκλησία Του, η οποία μετά την Πεντηκοστή τελεί αδιαλείπτως το Αγιότερο Μυστήριο της θείας Αγάπης.

 Η ΕΝΑΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ της Υπακοής: Δεν υπάρχει πιο συγκλονιστική προσευχή στον κόσμο όλο από την εναγώνια, υπερφυά και δακρύβρεκτη – ματωμένη προσευχή του Χριστού στον Κήπο των Ελαιών. Μέχρι της συντελείας των αιώνων αυτή η προσευχή θα ακούγεται ακριβώς έτσι όπως ελέγχθη για πρώτη φορά και θα αποτελεί το πιο αιματηρό δίλημμα, στο οποίο θα προσέρχεται συνειδησιακά κάθε άνθρωπος που παλεύει μεταξύ του δικού του και του θείου θελήματος.

Λουκ. 22,39 Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.
Λουκ. 22,40 γενόμενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου εἶπεν αὐτοῖς· προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασμόν.
Λουκ. 22,41 καὶ αὐτὸς ἀπεσπάσθη ἀπ᾿ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου βολήν, καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο
Λουκ. 22,42 λέγων· πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ᾿ ἐμοῦ· πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.
Λουκ. 22,43 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐνισχύων αὐτόν.
Λουκ. 22,44 καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν.
Λουκ. 22,45 καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητὰς εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους ἀπὸ τῆς λύπης,
Λουκ. 22,46 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν.

Η ΣΤΑΥΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ του Μαρτυρικού Θανάτου: Ο μεγαλύτερος πόνος της ανθρωπότητος και το μεγαλύτερο βάρος σε έναν αναμάρτητο άνθρωπο, στον Θεάνθρωπο Κύριο. «Έπαθεν υπέρ ημών και αντί ημών». Στη θέση μας και για χάρη μας. Εξιλεωτική και αντιπροσωπευτική η θυσία του, όχι εξ ανάγκης ή βίας, αλλ΄ «ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον Πάθος», ανέβηκε με τη σκάλα της αγάπης στο Σταυρό και υπέφερε τα πάνδεινα: και σωματικό πόνο και αχαριστία και εγκατάλειψη και λοιδορίες και βία και βλασφημίες και όλα μαζί.

«ΕΚΑΣΤΟΝ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΥ ΣΑΡΚΟΣ ΑΤΙΜΙΑΝ ΔΙ' ΗΜΑΣ ΥΠΕΜΕΙΝΕ
1. ΤΑΣ ΑΚΑΝΘΑΣ Η ΚΕΦΑΛΗ
2. Η ΟΨΙΣ ΤΑ ΕΜΠΤΥΣΜΑΤΑ
3. ΑΙ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΤΑ ΡΑΠΙΣΜΑΤΑ
4. ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΗΝ ΕΝ ΟΞΕΙ ΚΕΡΑΣΘΕΙΣΑ ΧΟΛΗ ΤΗ ΓΕΥΣΗ
5. ΤΑ ΩΤΑ ΤΑΣ ΔΥΣΣΕΒΕΙΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
6. Ο ΝΩΤΟΣ ΤΗΝ ΦΡΑΓΓΕΛΩΣΙΝ
7. ΚΑΙ Η ΧΕΙΡ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ
8. ΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ
9. ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥΣ ΗΛΟΥΣ
10. ΚΑΙ Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΝ ΛΟΓΧΗΝ
Ο ΠΑΘΩΝ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝΚΑΙ ΠΑΘΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΣ ΗΜΑΣ
Ο ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣ ΗΜΙΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΑΣ ΗΜΑΣ
ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΕ ΣΩΤΗΡ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ»

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ: Νίκησε τον θάνατο, τον διάβολο, την αμαρτία, το κακό, τον κόσμο, τον Άδη. Κήρυξε στα «εν φυλακή πνεύματα», «ηλευθέρωσε τους απ΄ αιώνος δεσμίους», «πρωτότοκος εκ νεκρών εγένετο», ανέβηκε και «εκάθησε εν δεξιά του Πατρός» με το αναστημένο σώμα Του, έλαβε και «έδωκε δόματα» του αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, «εδειγμάτησε τις δυνάμεις του σκότους», «ωδοποίησε νέαν ζωήν» για μας, χαρά, φως, ζωή, ελπίδα, «συγγνώμη εκ του τάφου ανέτειλαν», άδειασε τα μνήματα, μας έδωσε την χάρη και την αλήθεια, την Εκκλησία και την Βασιλεία των Ουρανών.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ !!!


Πηγή : pistos.gr
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

google_translate

Μνημόνευση ονομάτων

Για περισσότερα πατήστε πάνω στην εικόνα.

Μνημόνευση ονομάτων

Η μνημόνευση των αγαπημένων μας προσώπων που βρίσκονται στη ζωή, αλλά και αυτών που έχουν εκδημήσει εις Κύριον αποτελεί χρέος αγάπης προς αυτούς. Μπορείτε να καταχωρήσετε την δωρεά σας.


Μέσω PayPal πατώντας το κουμπί Donate:

Στηρίξτε το έργο μας

Το site stilosorthodoxias.gr καλύπτει τα έξοδά του αποκλειστικά με δωρεές. Αν σας περισσεύει μία βοήθεια, μπορείτε να βοηθήσετε μέσω Paypal:Facebook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tο Αγιολόγιο της ημέρας

Comments

 

powered by Blogger
Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr
© 2014 - 2024, stilosorthodoxias.gr, All Rights Reserved
powered by Blogger Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr