Μια προσευχή για την ΕΛΛΑΔΑ. ευχή επί συμφορά λαού του Αγιοτάτου Πατριάρχου Κάλλιστου - stilosorthodoxias.gr
Home » , , , » Μια προσευχή για την ΕΛΛΑΔΑ. ευχή επί συμφορά λαού του Αγιοτάτου Πατριάρχου Κάλλιστου

Μια προσευχή για την ΕΛΛΑΔΑ. ευχή επί συμφορά λαού του Αγιοτάτου Πατριάρχου Κάλλιστου

Written By news on Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015 | 1:01 π.μ.

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ

Κύριε και Θεέ του ελέους, ο πάσης αγαθότητος χορηγός, και των θαυμασίων Θεός, ο των οικτιρμών Πατήρ, ο της συμπαθείας λιμήν, η της φιλανθρωπίας ακένωτος πηγή,ο τη σοφία διοικών τα πάντα, ο δεσμεύων και πάλιν εξάγων, ο ταπεινών και αύθις ανυψών, ο τοίς μεν υπερηφάνοις αντιτασσόμενος, ταπεινοίς δε δίδούς χάριν, ού τω κράτει συνέχεται πάσα κτίσις, όση τε νοητή και αισθητή, ού τα κρίματα άβυσσος πολλή, και αί οδοί ανεξιχνίαστοι, ού τώ Πνεύματι πάντα άγεται, ού έν τη χειρί ή πνοή πάντων των ζώντων, ώ υπείκει τα άστρα, ώ πάντα υποτέτακται, ώ πάσα δουλεύει κτίσις, όν αί νοεραί πάσαι Δυνάμεις τρέμουσι, και αλήκτοις δοξολογίες γεραίρουσιν, ον τα σύμπαντα φωναίς αλαλήτοις υμνεί.

Σύ τοίνυν, νοητέ δικαιοσύνης Ήλιε, Θεέ αληθινέ, ο πάντα ποιών και μετασκευάζων μόνω το βούλεσθαι, ευμενεί και ιλέω όμματι  έπιδε επί τον λαόν σου τον ημαρτηκότα και απεγνωσμένον, και κατάπεμψον επ’ αυτούς τα ελέη τα πλούσια.

Φείσαι της κληρονομίας σου, φείσαι του λαού σου, φείσαι του αμπελώνος, ον εφύτευσεν η δεξιά σου. Την έμφυτον αγαθότητα την σήν υπέρ ημών έχων ικετεύουσαν, μνήσθητι του αίματος των δούλων σου του εκκεχυμένου, μνήσθητι των αγίων σου Θυσιαστηρίων, ά βεβήλοις ποσίν επατήθησαν, και γε πυρί παρεδόθησαν, μνήσθητι της ελεεινής ηλικίας, της εις αιχμαλωσίαν ασεβέσι παραδοθείσης ,και την μέν πατρώαν ευσέβειαν ανοήτω γνώμη εξομωσαμένης, τώ δε Διαβόλω επιγραψαμένης, και στήσον ήδη ράβδον αμαρτωλών, κατά κλήρου δικαίων αφιεμένην.

Μη παραδώς ημάς εις τέλος διά το Όνομά σου το άγιον, και δια τον άφατον έλεον, τον υπερεκχυνόμενον εκ της  σή αγαθότητος. Και δός δή ,των αρχόντων ημών, άνεσιν των κατεχόντων τούτων ανιαρών, και απαλλαγήν των εμφυλίων θορύβων και στάσεων, ενίσχυσον αυτών τω βραχίονι, και τους επανισταμένους αυτών υπόταξον, και σύναψον αυτών τα στρατεύματα είς μίαν ομόνοιαν ,και ειρήνην, και πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών, ανώτερους αυτούς διατήρησον.

Άγγελον αυτών εξ αγίου κατοικητηρίου σου κατάπεμψον φύλακα, σαφώς προπολεμούντα υπέρ αυτών και ημών του λαού σου.

Αστασίαστον και εν βαθεία γαλήνη την ηγεμονίαν αυτών δώρησαι, ως αν το σόν άγιον Έθνος των Ελλήνων εν τη γαλήνη αυτού ήρεμον και ησύχιον βίον διάγη, και πάσαν άλλην επεγειρομένην κατ’ αυτού ταραχήν και επιβουλήν τη αμάχω σου δεξιά διασκέδασον, και ανεπιβούλευτον και μακράν αυτώ την ζωή χάρισαι. Πρεσβείαις της  πανυπερενδόξου και υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, των αύλων Λειτουργών, και πάντων των Αγίων, των απ’ αιώνος σοι ευαρεσησάντων, Αμήν


Επιμέλεια Πατήρ Ιωάννης


Πηγή : pater-ioannis
Share this article :

0 σχόλια:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

βοήθεια εναντίων του Κοροναϊού COVID-19

για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του κοροναϊού στη χώρα μας.


Δωρεά για βοήθεια εναντίων του Κοροναϊού COVID-19

βοήθεια για τον covid 19, πατήστε την εικόνα για βοήθεια.

Μένουμε Σπίτι για τον Κοροναϊό covid 19, πατήστε την εικόνα για βοήθεια.

Ecclesia

Ακολουθήστε μας στο Google + ...

Comments

Recent Post

Ακολουθήστε μας στο Google + ...

Comments

Tο Αγιολόγιο της ημέρας

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks
 

powered by Blogger
Copyright © 2014 - 2021. stilosorthodoxias.gr
© 2014 - 2021, All Rights Reserved
powered by Blogger Copyright © 2014 - 2021. stilosorthodoxias.gr