Home » , , , » Οι Χιλιαστές – Μάρτυρες του Ιεχωβά στη σύγχρονη κοινωνία

Οι Χιλιαστές – Μάρτυρες του Ιεχωβά στη σύγχρονη κοινωνία

Written By news on Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 | 12:27 π.μ.

Ο Χιλιασμός σήμερα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Η αντιμετώπισή του. Τρόποι αντιμετώπισης του Χιλιασμού.

Οι χιλιαστές είναι μια αίρεση που, εξαιτίας των χρημάτων τα οποία διαθέτει η οργάνωση, έχει σημαντική εξάπλωση τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Άλλωστε, πολλά μέλη της είναι άνθρωποι αναγνωρίσιμοι, όπως ηθοποιοί ή τραγουδιστές, που αποτελούν είδωλα για πολλούς απλούς ανθρώπους και προσπαθούν να τους μιμηθούν σε ό,τι κάνουν. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις Μαρτύρων του Ιεχωβά ήταν οι τραγουδιστές Μάικλ Τζάκσον και Πρινς.

Μόνο η αλήθεια του Θεού σώζει τον άνθρωπο. Αυτήν την αλήθεια μας φανέρωσε ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός. Ήρθε στον κόσμο για να «κηρύξει το ευαγγέλιο του Θεού»,[353] να διδάξει και να «μαρτυρήσει την αλήθεια».[354] Γνωρίζοντας, λοιπόν, ο άνθρωπος την αλήθεια του Χριστού, ελευθερώνεται από την αμαρτία. [355] Υπακούοντας σε αυτήν, μετέχει στην αληθινή ζωή.[356] Απέναντι στην αλήθεια του Θεού βρίσκονται η πλάνη και η αίρεση. Η πλάνη αρνείται την αλήθεια και η αίρεση τη νοθεύει. Έτσι, ο άνθρωπος που έπεσε σε πλάνη ή παρασύρθηκε από την αίρεση χάνει τη δυνατότητα της σωτηρίας.

Η Εκκλησία που είναι «ο στύλος και το στήριγμα της αλήθειας». [357] Από τα πρώτα χρόνια ακόμη, αγωνίστηκε σκληρά να κρατήσει ακέραιη και ανόθευτη την αλήθεια που μας παρέδωσε ο Χριστός. Η συνεχής φροντίδα των Αποστόλων και των διαδόχων τους ήταν να προφυλάξουν τους χριστιανούς από τις πλανεμένες διδασκαλίες, τους «ψευδοδιδασκάλους» και τους «ψευδοπροφήτες» [358] .

Από τους πιο επικίνδυνους αιρετικούς των ημερών μας είναι και οι χιλιαστές, αφού σε αυτούς πραγματώνονται τα λόγια του Κυρίου: «Προσέχετε τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι σας έρχονται με ένδυμα προβάτων, ενώ μέσα τους είναι λύκοι αρπακτικοί» [359]. Το πιο σπουδαίο έργο των χιλιαστών-Ιεχωβάδων είναι η εξάπλωση των διδασκαλιών τους και η διάδοση των βιβλίων και των περιοδικών τους όπως η «Σκοπιά» και το «Ξύπνα». Είναι τόσο μεγάλη η πλύση εγκεφάλου που υφίστανται, ώστε τους ωθεί να πιστεύουν πως αυτό που κάνουν είναι το πιο σπουδαίο έργο και πως αποτελεί υπηρεσία και λατρεία προς τον Ιεχωβά!

Τον σκοπό αυτόν υπηρετούν ο μηχανισμός και η ιεραρχία της οργανώσεως που έχουν, το άφθονο χρήμα το οποίο ξοδεύουν και εισπράττουν, οι συναθροίσεις που πραγματοποιούν, τα συνέδρια τα οποία οργανώνουν. Ο π. Σωτήριος Αθανασούλας, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, σημειώνει: «Η εταιρεία «Σκοπιά» είναι μια ολοκληρωτική οργάνωση, από την οποία προέρχεται διπλός κίνδυνος, φυσικός και πνευματικός. Ο πρώτος είναι η στυγνή οικονομική εκμετάλλευση και η αλλοίωση της προσωπικότητας των μελών της και ο δεύτερος είναι ο κίνδυνος έκπτωσης από την κοινωνία με τον Χριστό και τη σωτηρία, αφού η εταιρεία διδάσκει έναν άλλον Χριστό και έναν άλλον Θεό, που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό και τον Θεό της Βίβλου και της Εκκλησίας.

Ο Μάρτυς του Ιεχωβά που κτυπά την πόρτα μας για προσηλυτισμό, παρά το γεγονός ότι είναι ικανός να προκαλέσει τεράστια πνευματική ζημιά, αν τυχόν τον εμπιστευθούμε, δεν είναι ο πραγματικός εχθρός μας. Είναι κι αυτός το θύμα, ένα από τα πολλά θύματα μιας ολοκληρωτικής και επικίνδυνης παγκόσμιας οργάνωσης. Ο πραγματικός εχθρός μας στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ίδια η εταιρεία, η διδασκαλία της και οι μεθοδεύσεις της. Ενεργώντας στο πνεύμα των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, μισούμε την αίρεση, αλλά αγαπάμε τον αιρετικό. Τον αγαπάμε, όχι βέβαια ως αληθεύοντα, αλλά ως πεπλανημένο, ως ασθενή, ως χρήζοντα θεραπείας. Ασκώντας το ποιμαντικό μας έργο εν αγάπη, αλλά και εν αληθεία, δηλαδή «αληθεύοντες εν αγάπη», ενεργώντας μετά ταπεινώσεως, μετά διακρίσεως, αλλά και μετ’ επιστήμης, δεν αποβλέπουμε μόνο στο να προστατεύσουμε τη λογική Ποίμνη του Χριστού «εκ λύκων λυμαινομένων αυτήν», αλλά και στο να λυτρώσουμε εκ των χειρών του Διαβόλου πεπλανημένα πρόβατα, οπαδούς της εταιρείας «Σκοπιά», πρώην αδελφούς μας εν Χριστώ, ώστε να επιστρέψουν στην Κιβωτό της σωτηρίας, στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, να γίνουν και πάλι μέλη του Σώματος του ζώντος Χριστού» [360].

Οι χριστιανοί οφείλουν αρχικά να γνωρίζουν ότι ο προσηλυτισμός που ασκούν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά απαγορεύεται διά νόμου. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν και εξακολουθούν να απασχολούν τη νομολογία σχετικά με τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι οι κατηγορίες εναντίον τους για προσηλυτισμό. Η διάταξη που οδήγησε πολλούς Μάρτυρες του Ιεχωβά σε δικαστικούς αγώνες για προσηλυτισμό είναι αυτή του ΑΝ 1363/1938, όπως τροποποιήθηκε διά του άρ. 2 ΑΝ 1672/1939, εκδόθηκε υπό την ισχύ του Συντάγματος του 1911 και ορίζει ότι προσηλυτισμός είναι «ιδία ή διά πάσης φύσεως παροχών ή δι’ υποσχέσεως τοιούτων ή άλλης ηθικής ή υλικής περιθάλψεως, διά μέσων απατηλών, διά καταχρήσεως της απειρίας ή της εμπιστοσύνης ή δι’ εκμεταλλεύσεως της ανάγκης, της πνευματικής αδυναμίας ή της κουφότητος, άμεσος ή έμμεσος προσπάθεια προς διείσδυσιν εις τη θρησκευτική συνείδηση ετεροδόξων επί σκοπώ μεταβολής του περιεχομένου αυτής» [361] .

Οι Χριστιανοί, λοιπόν, οφείλουν να γνωρίζουν καλά τα της πίστεώς τους. Όταν κάτι δεν το γνωρίζουν, να προσφεύγουν για ερμηνεία σε έγκριτους θεολόγους, σε πανεπιστημιακούς ή στο Γραφείο Αιρέσεων των εκάστοτε Μητροπόλεων. Θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι θα αντιμετωπίσουν τους Ιεχωβάδες ότι είναι επικίνδυνη κάθε συζήτηση μαζί τους, για τον λόγο ότι σε αυτές τις συναθροίσεις διδάσκονται από τα έντυπά της «Σκοπιάς» όλες τις θέσεις και τις κακοδιδασκαλίες της με τον δικό της τρόπο. Για την πλήρη επιτυχία αυτής της εκπαιδεύσεως παραπέμπει και σε εδάφια της Αγίας Γραφής. Η παγίδα είναι έτοιμη. Κατ’ αρχήν, όταν λέει Αγία Γραφή, δεν αναφέρεται στα λόγια που ο Ιησούς Χριστός κήρυξε στους Αποστόλους του και εκείνοι έγραψαν και παρέδωσαν στους διαδόχους της για να την παραλάβει η Εκκλησία ως θεματοφύλακας της αληθείας [362].

Η «Σκοπιά» έχει εκδώσει δική της αγία γραφή (1993, 1997), στην οποία παραπέμπει τους οπαδούς της και αυτοί σε όποιον πλησιάζουν. Αυτό λοιπόν είναι το «ευαγγέλιο» της εταιρείας, όπου μας παρουσιάζει μισές αλήθειες, ψεύδη, παραποιημένα εδάφια, επιλεγμένα ώστε να είναι αληθοφανή για κάποιον που δεν γνωρίζει.

Εν κατακλείδι, οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά πλησιάζουν τους ανυποψίαστους χριστιανούς και με μια σοφιστική προκατασκευασμένη προπαγάνδα προσπαθούν να οδηγήσουν τα υποψήφια θύματα μακριά από την Ορθοδοξία. Στην προσπάθειά τους αυτή, χρησιμοποιούν ορισμένα επιχειρήματα, έωλα μεν, αλλά ικανά να κλονίσουν τους απληροφόρητους. Δυστυχώς, πολλές διατάξεις νόμων υποστηρίζουν πια τους Ιεχωβάδες και έτσι η αντιμετώπισή τους γίνεται κυρίως με βάση θεολογικά και επιστημονικά επιχειρήματα.
353. Μαρκ. 1, 14.
354. Ιω. 18, 37.
355. Ιω. 8, 32.
356. Ιω. 14, 6.
357. Α Τιμ. 3, 15.
358. Ματθ. 7, 15. Β’ Πετρ. 2, 1 Α’ Ιω. 4, 1.
359. Ματθ. 7, 15.
360. Ιερατική σύναξη για τους «Μάρτυρες του Ιεχωβά» στη Μητρόπολη Δημητριάδος, http://www.taxydromos.gr/Topika/224600-ieratikh-syna3h-gia-toys-martyres-toy-iexwba-sth-mhtropolh-dhmhtriados.html, 17/5/2016.
361. Χρ. Σολωμού, Η Ελληνική νομολογία για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, (Αθήνα 2009), σ. 9
362. Ά. Μπουρδάκου, «Είναι επικίνδυνοι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά», http://www.egolpion.com/epikindinoi_iexovades.el.aspx (Ημ. Ανάκτησης 17 Μαίου 2016)


Πηγή : pemptousia.gr
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

google_translate

Μνημόνευση ονομάτων

Για περισσότερα πατήστε πάνω στην εικόνα.

Μνημόνευση ονομάτων

Η μνημόνευση των αγαπημένων μας προσώπων που βρίσκονται στη ζωή, αλλά και αυτών που έχουν εκδημήσει εις Κύριον αποτελεί χρέος αγάπης προς αυτούς. Μπορείτε να καταχωρήσετε την δωρεά σας.


Μέσω PayPal πατώντας το κουμπί Donate:

Στηρίξτε το έργο μας

Το site stilosorthodoxias.gr καλύπτει τα έξοδά του αποκλειστικά με δωρεές. Αν σας περισσεύει μία βοήθεια, μπορείτε να βοηθήσετε μέσω Paypal:Facebook

Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Tο Αγιολόγιο της ημέρας

Comments

 

powered by Blogger
Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr
© 2014 - 2024, stilosorthodoxias.gr, All Rights Reserved
powered by Blogger Copyright © 2014 - 2024. stilosorthodoxias.gr